Stories Unite us Projekt pohlednice

Příběhy nás
spojují

ZMĚŇTE

ŽIVOTY

POHLEDNICÍ

Vítejte na stránkách projektu pohlednic "Příběhy nás spojují", který umožnuje dětem z různých částí světa sdílet své příběhy, a současně ziskem z prodaných pohlednic financuje vznik knihovny pro Maasai Academy v izolované oblasti Loita Hills v Keni.

Přečtete si vše o projektu a pokud se Vám líbí, můžete si pohlednice koupit prostřednictvím našeho e-shopu.

„Měla jsem tu čest prožít s komunitou Masajů měsíce a osobně vidět životní proměny, které Masajové prostřednictvím projektů Red Tribe a Maasai Academy dosahují. Věřím, že projekt Maasai Academy může pomoci nové generaci posílit schopnosti potřebné k přežití v neustále měnícím se světě. A proto věnuji celý zisk z prodeje pohlednic Maasai Academy.“ Vlaďa